Kategorier

Hvad kendetegner en INFJ?

Denne personlighedstype kan være vanskelig at lære at kende og komme tæt på. De har ofte blot nogle få personer som de deler deres inderste tanker og følelser med. Det gør at andre mange gange ser dem som gådefulde og usædvanlige personer som skiller sig ud fra mængden. Trods dette er de kendte som venlige og hensynsfulde mennesker som er gode til at lytte til andres problemer og har en god evne til at vise forståelse og empati og værdsætter harmoni og forståelse i deres forhold til andre. De bruger meget tid i deres egne tanker og samler sig konstant indtryk fra verden omkring dem som de analyserer fra forskellige vinkler. De har en særegen evne til at læse andres følelsesmæssige tilstand og holdninger, og dette giver dem forståelse af hvordan en situation sandsynligvis vil udvikle sig. De er konstant forudseende i mellemmenneskelige anliggender og forhold. De har et rigt indre liv, med stærke og inderlige følelser som gør dem meget passionerede for de ting der er vigtige for dem. De bliver let påvirket at negative og krævende omgivelser og er sårbare over for kritik. De skjuler ofte deres sårbarhed for omverden eller trækker sig forsigtigt tilbage hvis de føler sig truet. Men til andre tider kan folk blive overraskede når INFJen udtrykker sine faste overbevisninger og med stor styrke.

Hvordan tænker en INFJ?

En INFJ foretrukne måde at tænke på eller kognitive funktion er indadvendt abstrakt opfattelse. Det er den måde hvorpå INFJ’en opfatter verden omkring dem på. Den kommer til udtryk ved at en INFJ frem for at opfatte ting konkret er mere interesseret i hvilken betydning noget har eller hvordan det passer ind i en sammenhæng. At denne funktion er indadvendt betyder at processen udelukkende foregår inde i INFJs hoved, de er ikke tilbøjelige til at dele det de opfatter med andre. Over tid opbygger de et system, eller indre forståelse af hvordan verden er, som de konstant refererer til når de modtager ny information eller stå i en ny situation.

Den næstmest foretrukne funktion er udadvendt emotionel tænkning. Det er den funktion som INFJ’en bruger til at vurderer de indtryk som du gør sig. Dvs. at de danner sig en mening om ting, omstændigheder eller situationer i deres liv. Emotionel tænkning foretrækker at vurderer ting ud fra et menneskelig synspunkt, for eksempel ønsket om at tage hensyn til andres følelser eller leve i overenstemmelse sin værdier. Det står i modsætning til rationel tænkning, som træffer beslutninger på grund af hvad der er mest logisk i en given situation uden nødvendigvis at tage hensyn til hvilke følelser der er involveret. At den er udadvendt vil sige at INFJ’en klart udtrykker sine værdi og følelser til verden omkring dem og at de er meget opmærksomme på og hensynsfulde overfor andre menneskers holdninger og værdier.

Som den tredje funktion kommer indadvendt rationel tænkning. Denne funktion er igen en indadvendt funktion som er skjult for verden. Den er underordnet INFJ’en mere foretrukne emotionelle tænkning, men er med at til at skabe balance i INFJ’en tilværelse hvor en mere logisk tilgang til tingene er nødvendig. Den er særlig aktiv i forbindelse at med at sorterer de mange indtryk der bliver opfatter i et logisk system og teste om ideer er holdbare og giver mening.

Den fjerde og sidste funktion er udadvendt konkret opfattelse. Det er den funktion er som er mest undertrykt da den står i modsætning til INFJ’en foretrukne funktion Indadvendt abstrakt opfattelse. Det vil sige at en INFJ ikke mestre denne funktion særligt godt, og ikke tillægger den særligt stor betydning. Det kommer til udtryk ved at en INFJ har svært ved at fastholde sin opmærksomhed på den konkrete verden omkring dem da de meget hellere vil fokusere på deres indre ideer og tanker. De kan have begrænset interresse i ting som bliver alt for jordnære og konkrete og som ikke giver dem mulighed for slippe deres indadvendte abstrakte opfattelse løs.