En nylig undersøgelse har vist at 83 procent af alt drikkevand globalt er forurenet med mikroskopiske partikler af plastik.

Dette kommer i tillæg til andre undersøgelser som har fundet spor af plastik mikrofibre praktisk talt overalt omkring os. Studier i Tyskland fandt mikroplastik i 24 forskellig ølmærker samt i honning og sukker. En anden undersøgelse lavet i Paris opdagede at der faldt plastik partikler ned fra luften, og at der årligt samledes 3 til 10 tons fibre rundt omkring i byen og endda i folks hjem. En ledende forsker har udtalt at vi med stor sandsynlighed indhalerer mikroplastik. Hvad er grunden til at alle disse plastik mikrofibre ender rundt omkring os?

Måske bærer vi selv en større del af skylden end vi er klar over. Hver gang du vasket dit tøj lukker du ubevidst mere end 700,000 mikroplastik fibre ud med spildevandet. Disse plastik fibre er så små at de ikke bliver opfanget af renseanlæggenes spildevandsfiltre og derfor enten løber direkte ud i verdenshavene eller ender i kloakslam som bliver brugt som gødning på landets marker. Et studie har anslået at op til 430,000 tons mikroplastik hver år bliver spredt ud på markerne i Europa, hvilket er langt mere end hvad der bliver dumpet i havene.

En anden sandsynlig kilde til at mikropartikler af plastik ender i miljøet er når vi tørrer vores tøj enten ved ophængning eller ved brug af tørretumbler med aftræk direkte ud i luften. Og oveni kommer naturligvis de fibre som afgives blot ved at vi dagligt bruger og slider på vores tøj.

Små hverdagsting som tilsyneladende virker helt harmløse som f. eks. at vaske og genbruge engangsklude bidrager i virkeligheden til at tusindvis af mikrofibre slippes ud i spildevandet. Når en engangsklud er blevet tyndslidt og fyldt med huller er det netop på grund af at plastik partiklerne der tidligere var en del af kluden er forsvundet et andet sted hen.

Det står endnu ikke klart helt præcis hvordan mikrofibre af plastik finder vej ud i f. eks. vores drikkevand. Men jo mere forskning der bliver udført på området, dets mere står det klart at der er potentielt er tale om et meget alvorligt miljøproblem som kan have uanede konsekvenser for vores helbred og for miljøet.

Hvert år produceres der næsten 300 millioner ton plastik og kun 20 procent af det bliver genbrugt, resten ender som forurening af havene, jorden og luften.