Hvad er den videnskabelige metode, og hvilket betydning har den haft for den videnskabelige udvikling?

Det begreb man omtaler som “den videnskabelige metode”, sigter til en bestemt fremgangsmåde man bruger til at indsamle viden. Formålet med videnskab er at indsamle pålidelig information om verden, og opnå forståelse af hvordan tingene i universet fungerer. Det man ved skal kunne bevises, og være baseret på fakta. Videnskaben er i særlig grad optaget af at undersøge ting der har forbindelse til den fysiske verden, alt hvad der objektivt kan observeres, måles, vejes eller beskrives. 

Naturfilosofi

Mennesker har altid været optaget af at prøve og forstå universet og naturen. Allerede i det gamle Grækenland spekulerede filosoffer som Pythagoras, Sokrates, Plato, Aristoteles, på hvordan man kunne opnå større kendskab til den måde verden hænger sammen på. Den gamle måde at forstå livet på, som ofte betegnes som naturfilosofi, var i høj grad baseret på teorier og ideer fremfor objektiv viden. Man prøvede at tænke sig frem til hvorfor de fysiske love fungerer som de gør, og deres måde at tænke på omtales ofte som rationalisme, hvilket betyder at man gør brug af fornuft og logik til at drage konklusioner.

Udviklingen af den videnskabelige metode

I forbindelse med Renæssancen i det 16. århundrede begyndte man at indse at det var nødvendigt at være mere systematisk i sit arbejde med at forstå den fysiske verden. Francis Bacon er en af de personer som begynder at bruge en ny tilgang til at opnå viden, han mener at viden må være baseret på erfaring. Denne måde at tænke på kaldes empirisme, det afgørende for denne måde at tænke på er at man laver observationer eller eksperimenter, som derefter analyseres for at få mere viden. Galileo Galilei var en forgangsmand med hensyn til at basere sin viden på observationer, hans systematiske analyse af stjernehimlen, gjorde at han kunne konkludere at jorden drejede om solen, og ikke omvendt.


Isaac Newton samlede i den 17. århundrede Galilei empiriske metode op, og definerede den endnu tydeligere med sine 4 regler for filosofisk tænkning. Det er hans fremgangs måde der blev fundamentet for det der blev kendt som den videnskabelige metode. Ved at bruge systematiske observationer af naturlige fænomener kunne man få støre forståelse af de love som styrer dem. Den blev starten på den videnskabelige revolution, som kom til at medføre store fremskridt for samfundet. I dag bruger man stadig en ligende fremgangsmåde når arbejder med videnskabelig forskning.

De 6 trin i den videnskabe metode

  1. Stil et spørgsmål om noget du gerne vil vide
  2. Undersøg på forhånd alt relevant baggrundsviden om emnet
  3. Lav en hypotese, eller antagelse, om hvad svaret på spørgsmålet kunne være
  4. Gennemfør eksperimenter eller undersøgelser som kan besvare hypotesen
  5. Registrer og analyser resultaterne
  6. Drag en konklusion ud fra resultaterne som svarer på dit spørgsmål