År 2017 markerer 500 året for et vigtigt vendepunkt i kristendommens historie. Den 31. oktober 1517 hang den kendte tyske teolog Martin Luther ifølge sagnene sine 95 teser, der satte spørgsmålstegn ved mange af den katolske kirkes lærepunkter, op på døren til Wittenberg Slotskirke. Om det i virkelig gik præcis sådan for sig vides ikke med sikkerhed, men de omfattende konsekvenser af Martin Luthers udfordring af kirken ses med al tydelighed i tiden der er gået siden. Hans 95 teser blev startskuddet til Reformationen og dermed at kirken blev splittet mellem protestanter og katolikker.

“Luther at Erfurt”, der illustrerer Martin Luther der studerer bibelen. Maleri af Joseph Noel Paton, 1861.

Ved hjælp af den nyopfundne trykpresse spredtes Martin Luthers tanker hurtigt rundt i Tyskland og videre til hele Europa. Paven i Rom slog tilbage ved at fordømme hans teser og bandlyse ham fra kirken. Martin Luther måtte endvidere gennem en rigssag rejst af kejser Karl 5. af det Tysk-romerske rige, hvilket endte at han også blev erklæret fredløs i hele landet. Han holdt dog modigt fast i sine overbevisninger trods den hårde modstand og ved sin afsluttende tale under rigssagen sagde han blandt andet: “…hvis jeg ikke bliver besejret ved Skriftens vidnesbyrd eller ved åbenbare fornuftsargumenter – for jeg tror hverken på paven eller på koncilerne alene eftersom det står fast at de flere gange har taget fejl eller har modsagt hinanden – så forbliver jeg besejret ved de skriftsteder jeg har anført, og min samvittighed forbliver fanget i Guds Ord. Jeg hverken kan eller vil tilbagekalde noget, for det er hverken sikkert eller bringer frelse at gøre noget mod sin samvittighed.”

Hans opfattelse at frelse alene er baseret på tro, er blevet kendt under udtrykket sola fide (latinsk: ved tro alene) og er senere blevet en grundpille for de protestantiske kirker der udsprang af reformationen. Et andet lærepunkt der bygger på Martin Luthers tanker er at de kristne skrifter alene er grundlaget for hvordan troen skulle praktiseres, dette blev kendt som sola scriptura (latinsk: ved skriften alene) Det var netop hans studie af skriftene der inspirerede ham til at stå op imod kirken. Disse to læresætninger sammen med 3 andre udgør de 5 sola’er som beskriver de grundlæggende forskelle mellem protestantisme og katolicisme.

 

“…hvis jeg ikke bliver besejret ved Skriftens vidnesbyrd eller ved åbenbare fornuftsargumenter – for jeg tror hverken på paven eller på koncilerne alene eftersom det står fast at de flere gange har taget fejl eller har modsagt hinanden – så forbliver jeg besejret ved de skriftsteder jeg har anført, og min samvittighed forbliver fanget i Guds Ord. Jeg hverken kan eller vil tilbagekalde noget, for det er hverken sikkert eller bringer frelse at gøre noget mod sin samvittighed.”

 

Martin Luthers tyske oversættelse af bibelen

En anden del af Martin Luthers arv er hans oversættelse af bibelen til tysk som han arbejdede på gennem hele sit liv. Hans oversættelse fik stor betydning for  udbredelsen af bibelen og igen takket være trykpressen blev det muligt for almindelige mennesker at læse deres egen bibel.

Som et direkte resultat af Reformationen findes der i dag over 900 millioner protestanter på verdensplan fordelt på en række forskellige trosretninger. Der er blandt mange lutheranere som stadig holder sig tæt til Martin Luthers tanker. For eksempel bygger den danske folkekirke endnu på den evangelisk-lutherske lære.