Ifølge den amerikanske antropolog, Helen Fisher, er vores personlighed grundlæggende formet af to faktorer, kultur og temperament. Kultur er den måde vi blevet formet på af det miljø vi er opvokset i. Temperament er derimod forbundet med hvordan vi er indrettet biologisk. I forbindelse med forskellige forskningsprojekter har hun opdaget en forbindelse mellem 4 grundlæggende temperamenter og nogle af de systemer af hormoner og signalsstoffer som påvirker vores hjerne.

Nysgerrig/Energisk

At være et nysgerrigt menneske fuld af energi er forbundet med højere aktivitet i hjernens dopamin system. Dopaminen, som er et signalstof der giver en følelse af nydelse og belønning, driver os til at forfølge alt hvad der nyt og spændende i en evig jagt på eventyr og oplevelser og villighed til løbe en risiko for at opnå noget.

Forsigtig/Villig til rette sig ind efter reglerne

Folk som holder begge ben på jorden, følger faste rutiner og lever et ordenspræget liv er derimod i højere grad påvirket af serotonin, et signalstof mere forbundet med ro og stabilitet. De sætter der er præget af dette system har styr på sagerne og de er villige til at indrette sig efter samfundets spilleregler.

Rationel/Beslutsom

At være selvsikker, logisk tænkende og meget direkte ind sine udtalelser er relateret til det mandlige kønshormon testosteron. At være domineret af dette hormon er også forbundet med evnen til at forstå og arbejde med komplicerede systemer, men kan også give udfordringer i forbindelse med at forstå og sætte sig ind i andres følelser.

Social/Medfølende

På den modsatte side har vi det kvindelige kønshormon estrogen og i forlængelse af det hormonet oxytocin som er knyttet til sociale færdigheder som det at vise medfølelse, venlighed og at tage hensyn til andres behov. Mennesker styret af estrogen har også en mere livlig forestillingsevne som de også gør mere brug når de vurdere ting og træffer beslutninger.

 

Vi gør alle brug af hver af de 4 systemer men i forskellig grad og det er en del af årsagen til forskellene i vores temperament. Nogle er i særlig grad domineret af et eller to af systemerne, mens andre er mere balancerede. Helen Fisher’s opdagelser giver et nyt og interessant perspektiv på personlighedsforskelle. Og hun fortsætter stadig sin forskning inden for området. Det at man har forbundet nogle biologiske systemer med personlighed er et skridt på vejen, men der er stadig meget man endnu ikke forstår. “Fremtiden handler om at se direkte på generne igen. Vi har 63 forskellige gener vi gerne vil studere nærmere”, siger hun og fortsætter “På et eller andet tidspunkt vil vi blive i stand til virkeligt kortlægge vores personlighed”.