Sundhedsstyrelsen definerer det at være psykisk sund som ”en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, samt indgå i fællesskabet med andre mennesker”. Når følelser eller tanker i stor udstrakning ødelægger en persons daglige trivsel og velvære omtales det som en psykiske lidelse.

Psykiske problemer er generelt et stort samfundsproblem, undersøgelser viser at omkring 20% af befolkningen, svarende til 700.000-800.000 voksne hvert år vil opleve symptomer på psykisk lidelser. Mange af dem som oplever disse symptomer søger gennem psykoterapi at få hjælp til at håndtere deres udfordringer. Det er blevet dokumenteret at op mod 80% af de patienter som gennemgår et psykoterapiforløb klarer sig bedre efterfølgende. Hvordan kan psykoterapi hjælpe på psykisiske lidelser?

Et af de grundlæggende principper som psykoterapi bygger på er ærlighed. Det er nemlig en forudsætning at en person som ønsker at arbejde med sig selv og psykiske problemer er villig til at være hudløst ærlig om sin situation overfor sin psykoterapeut. Ærligheden må komme til udtryk ved at man fortæller ligefremt om hvordan man har det og hvilke ting i livet der volder problemer uden at prøve at skjule eller fornægte sandheden. 

At det er ærlighed der virker kurerende for mange psykiske problemer er en pointe som blandt andet er blevet fremhævet af den canadiske psykolog Jordan Peterson: “Den anden ting jeg ser som en klinisk psykolog – og som jeg tror er meget karakteristisk for hvad der bliver oplevet inden for klinisk psykologi, og som er meget grundigt beskrevet af de store klinikkere – er at det som kurerer i psykoterapi er sandhed. Det er det som virker kurerende.”

Når man ærligt anerkender hvilke følelser eller situationer man har det svært med, har man i realiteten allerede taget det første skridt mod at gøre noget ved problemet. Man bliver med andre ord bevidst om sine problemer og det er en nødvendighed for overhovedet at kunne begynde at ændre på det eller gøre noget ved det. Dette bliver også understreget af Jordan Peterson som i denne sammenhæng har udtalt: “Det skulle stå klart, fordi hvis du har nogle problemer og du kommer til mig og taler om dem – så, først og fremmest har du indrømmet at de eksisterer. Det er en rigtig god start. Dernæst, hvis du fortæller mig om dem, så ved vi hvad det er for nogle problemer, og hvis vi ved hvad det er for nogle problemer, så kan vi måske begynde på at finde nogle løsninger. Og så kan du prøve at bruge de løsninger og se om de virker.”

Problemer opstår ofte når mennesker ikke vil acceptere virkeligheden eller ikke vil se sandheden i øjnene. De fornægter måske dele af deres egen personlighed eller ting i deres liv som de ikke selv bryder sig om. Det kan også være negative følelser eller oplevelser som man prøver at fornægte eller lade som om ikke eksisterer, måske fordi det er forbundet med stort ubehag at rette sin opmærksomhed imod dem. På den måde starter man med at lyve for sig selv og leve det der der i princippet kan siges at være en løgn. Denne form for fornægtelse eller undertrykkelse af følelser bliver ofte brugt som en form for forsvarsmekanisme så man undgår den angst eller smerte som de kan være forbundet med disse følelser. Men problemet med undertrykte følelser og tanker er at de skaber spænding i sindet da det kræver mentale anstrengelser at holde dem væk fra bevidstheden og med tiden kan de være årsagen til at man udvikler psykiske lidelser. 

Det er grunden til at ærlighed virker kurerende fordi man konfronterer eller åbner op for sine følelser og anerkender dem og forsøger at få dem bearbejdet og frigøre sindet for unødige spændinger. Selv om det i første omgang kan være smertefuldt fører det til at der bliver ryddet op i ens sind og man kan genvinde sin psykiske trivsel og sundhed.