Begrebet “omsorgssvigt” dækker over mange forskellige situationer hvor en person ikke lever op til sit ansvar for at tage sig af eller dække en anden persons behov. Omsorgssvigt forekommer ofte i relationen mellem forældre og børn, hvor barnet er afhængig af sine forældres pleje og hjælp både fysisk og psykisk for at kunne klare sig i livet.

Ofte når folk tænker på omsorgssvigt forbinder man det med ekstreme situationer hvor børn bliver udsat for fysisk vold og misbrug eller ekstrem verbal mishandling. I sådanne tilfælde er omsorgssvigtet meget tydeligt og der er ingen tvivl om at børn som er udsat for det er mærket af det for resten af livet.

Men det er vigtigt at forstå at der findes utallige andre måder hvorpå børn kan blive udsat for omsorgssvigt, og i mange tilfælde er dette svigt langt mindre håndgribeligt. Forældres ansvar rækker langt ud over det blot at passe på sit barn, give dem mad og tøj, sørge for at de er rene. For at et barn skal blive et velafbalanceret, modent og selvsikkert voksent menneske har det brug for at forældre kan dække dets følelsesmæssige og mentale behov på en hensigtmæssig måde. Børn har brug for kærlighed, forståelse og vejledning for at kunne fungerer optimalt i livet. Forældre må lære deres børn at håndterer deres følelser og tage vare på sig selv. De må vokse op et i sikkert og trygt miljø med åben og ærlig kommunikation. Forældre må sætte et godt eksempel for deres børn og lære dem at klare modgang og have mod til at tage fat på livets udfordringer.

Desværre er der alt for mange forældre som ikke formår at dække netop disse behov hos deres børn. I virkenligheden har de kun de bedste intentioner for deres børn og ønsker at det skal gå dem godt. Men de har ofte uhensigtsmæssige handlemønstre som påvirker deres børn negativt, og de problemer som de selv kæmper med i livet giver de videre til næste generation. Udefra ser det ud som om at børnene vokser op under gode vilkår og har alt hvad de har brug for. Men under overfladen gemmer problemerne sig, og i takt med at børnene bliver ældre og må stå på egne ben opstår der besværligheder for dem. Mange kæmper med lavt selvværd, føler sig usikre og nedtrykte uden at vide hvorfor. Nogen har svært ved at opfylde livets forpligtelser, har manglende selvdisiplin og mangler overskud i hverdagen. Andre kan udadtil være meget succesfulde og have alt hvad de behøver materielt, men går rundt med en konstant følelse af tomhed indeni og uden nogensinde at føle sig rigtig lykkelig.

Mange forstå ikke hvor disse problemer kommer fra, og som oftest ender de med at bebrejde sig selv at de kommer så ofte til kort.  Men i virkelig kan disse situationer meget ofte spores tilbage til deres barndom og opdragelse. Når forældre svigter deres børn følelsesmæssigt vil det følge dem resten af livet.