Begrebet “omsorgssvigt” dækker over mange forskellige situationer hvor en person ikke lever op til sit ansvar for at tage sig af eller dække en anden persons behov. Omsorgssvigt forekommer ofte i relationen mellem forældre og børn, hvor barnet er afhængig af sine forældres pleje og hjælp…