Der er blevet gjort mange fremskridt de senere år inden for forståelsen af hvordan vores hjerne fungerer i praksis. Forskere har lidt efter lidt identificeret nogle af de stoffer som bevæger sig rundt i hjernen og som har stor indvirkning på hvordan vi føler os tilpas. Disse…