Sundhedsstyrelsen definerer det at være psykisk sund som ”en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, samt indgå i fællesskabet med andre mennesker”. Når følelser eller tanker i stor udstrakning ødelægger en persons daglige trivsel og velvære omtales det som psykiske lidelser.