Kategorier
Psykologi

Hvordan man bliver psykisk sund og stærk (Del 1) – Ved at være ærlig over for sig selv 

Sundhedsstyrelsen definerer det at være psykisk sund som ”en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, samt indgå i fællesskabet med andre mennesker”. Når følelser eller tanker i stor udstrakning ødelægger en persons daglige trivsel og velvære omtales det som psykiske lidelser.